»  Søk

 Bleiker Challenger mod. World Cup      


Se større bilde

Bleiker har utviklet en ny modell av sin .22-rifle. Den nye modellen har fått

  • Lavere forskjefte. Dette legger til rette for et bedre rekylopptak i alle skytestillinger
  • Friksjonslakkert grep justerbart om våpenets lengdeakse
  • Ny kolbekappe hvor hver del kan justeres individuelt om vertikalaksen
  • Kinnstøtte som kan vinkles om lengdeaksen og sidejusteres med hodet i posisjon (ikke avbildet)
  • Ny avtrekkermekanisme
  • Ny profil av kant ved innføring til kammeret. Dette gir bedre funksjonalitet uavhengig av ammunisjonsprodusentenes hylsegodstoleranser

Ny Bleiker Challenger mod. World Cup
 Pris på forespørsel


 Bleiker Challenger barrel action

Er det vanskelig å finne ammunisjon som går godt i ditt våpen, samtidig som du kanskje har brukt flere år på å stille inn våpenet for din kropp og skytestilling? Da er dette kanskje en løsning for deg.
De aller fleste kjente stokker på markedet kan tilpasses. Tilpasningen skjer på Bleikers egne høyteknologiske maskiner.

Komplett mekanisme inkl. avtrekker, siktelinjeforlenger og tilpasning av stokk
Pris på forespørsel

 Bleiker modeller      

Bleiker leverer rifler til alle ISSF-øvelser på 50 meter og 300 meter
Se modellene på Bleikers egen hjemmeside

Bleiker ALU Challenger cal. .22LR Pris på forespørsel
Dette er toppmodellen utstyrt med ny maskinert aluminiumsstokk og med spesiell bedding av komposittmateriale som absorberer svingninger. Systemet gir samme følelse som å skyte med trestokk og har alle fordelene aluminiumsstokken gir. Stokken er til sammenlikning 930 gram tyngere enn trestokken. Den har justerbar vekt for å balensere våpenet perfekt og med mulighet til å sideforflytte tyngdepunktet. Våpenet har et lavere tyngdepunkt enn tilsvarende våpen med trestokk.
Vi setter opp vår toppmodell med friksonslakkert grep justerbart i alle retninger, utkaster, håndstopper og Centra irisblender.
Pris for kun stokken kan gis på forespørsel,-

Bleiker Challenger cal. .22LR mod. World Cup, Pris på forespørsel
Dette er toppmodellen utstyrt med ny stokk med lavere forskjefte, ny alu.kolbekappe, grep justerbart i alle retninger og med friksjonslakk, kinnstøtte som vinkles om lengderetningen og finjusteres sideveis mens skytteren er i posisjon. Modellen er en videreutvikling av den ordinære Challenger-modellen.

Bleiker Challenger cal. .22LR, kr. Pris på forespørsel
Våpenet har med sin unike og patenterte konstruksjon vist seg å ha ekstrem presisjon. Alle 60 sk.liggendekonkurranser i ISSF World Cup i 2009 ble vunnet dette våpenet.


Bleiker 300m frigevær, Pris på forespørsel
Grovkaliberutgaven av Challenger-modellen. Har samme stokk og utsyrt.
Mekanismen er et selvfølgelig førstevalg for skyttere som allerede bruker Bleiker på 50 meter da den passer i samme stokken. (Bleiker 300 m barrel action, Pris på forespørsel)

Bleiker Standardgevær mod. ISSF, Pris på forespørsel
I prinsippet samme våpen som frigeværet, men er innenfor standardgeværreglementet mhp. tot.vekt, avtrekksvekt, kolbekappe, osv.

Bleiker Standardgevær mod. CISM, kr.  Pris på forespørsel
Standardgevær med 10-skuddsmagasin. Denne modellen er det mest brukte standardgeværet i militæridretten. Avrekksvekten kan justeres ned til 1,0 kg. Dette gjør våpenet velegnet til jaktfeltskyting.

Leveres i følgende kaliber 6mm Norma BR, 6 XC, 6x47 SWISS, 6,5x47 Lapua, .308 Win., 7,5x55 SWISS

 De gode grunnene til å velge Bleiker      

Kort sylindrisk sluttsykke med anslag i bunnen av hylsa 
Den geometriske uformingen er statisk svært solid. Avtrekkermekanismen er svært rask og anslag i bunnen av hylsa gir en merkbar raskere tenning enn hos konkurrentene.

Delt kammer med låsing av sluttsykket i låskassa
Systemet er patentert og gir Bleiker full kontroll på kammerstørrelse.

Ladingen skjer nær kroppen
Skytteren slipper å strekke seg for å legge i patronen. Ladingen skjer med mindre bevegelse og det er lettere å beholde skytestillingen gjennom hele programmet.

Stokken er en kombinasjon av aluminium og tre
Dette er svært gunstig for opptak av rekyl og systemets svingninger. Konstruktøren Heinrich Bleiker har stor fokus på dette og jobber aktivt for å forbedre testbenkene hos ammunisjonsprodusentene.

Seks skjefteskruer
Seks skjefteskruer sikrer samvirket mellom systemet og materialene aluminium og tre. Skjefteskruene trekkes til med 4,0 Nm. Tips: Etter at alle skjefteskruene er dratt til, løsnes én og én skrue og trekkes til på nytt. På den måten sikrer man at alle skruene er dratt til med samme kraft hver gang.

Balansering av våpenet
Det gis gode muligheter til å balansere våpenet med innleggsvekter i stokken eller påhengsvekter på kolbekappe og kinnstøtte

Swiss made
Sveitserne er verdenskjente for sine finmekaniske presisjonsprodukter. Bleiker legger sin ære i at deres produkter med rette kan bære kvalitetsstempelet Swiss made. Bleiker lager ikke bare sportsvåpen på sine høyteknologiske maskiner, men også spesialprodukter til mekanisk industri og til det medisinske miljøet.

 Justering av avtrekker på Bleiker      

    

På våpen fra Bleiker har man mulighet til å skyte med både trykkpunktsavtrekk og direkteavtrekk. Med direkteavtrekk menes at man skyter uten fortrekk og uten vekt på trykkpunkt. Avrekksmekanismen løser seg ut så fort avtrekkerskoen beveges.
Hvis du ønsker direkteavtrekk istedet for tradisjonelt trykkpunktsavtrekk:
- Drei skrue nr. 2 bak avtrekkerskoen én omdreining med klokka.
- Spenn sluttsykket
- Drei fremste skruen (skruen foran avtrekkerskoen) med klokka til avtrekksmekanismen løser ut. Drei den samme skruen ca 10 minutter tilbake. Du har nå etablert et direkteavtrekk.

Avtrekksskjema


Visste du at Bleiker har et av markedets reneste avtrekkermekanismer? I motsetning til flere av konkurrentene herder Bleiker avtrekksdelene før de skjæres ut. Etter at avtrekksdelene er skåret ut med datastyrt elektrotråd, kontolleres hver del i mikroskop i eget laboratorium.

 

Opphavsrett (c) 2021 Berg presisjon AS
Betingelser for bruk  |  Uttalelse om privatliv